Van Gilslocatie

Oud Gastel

8 Grondgebonden en levensloopbestendige woningen voor de seniorenmarkt.

De uitdaging

Aan de Koelestraat te Oud Gastel bevonden zich de voormalige confectieateliers van Van Gils. De bedrijfspanden stonden lange tijd leeg en de locatie, omsloten door een viertal woonstraten leende zich voor herinvulling met een bescheiden woonproject. Voorwaarde voor herinvulling was de sanering van de locatie naar functioneel gebruik, zodanig dat tot een acceptabele planexploitatie gekomen kon worden.
De kavel wordt middels een L-vormige hoekontsluiting verbonden met de Koelestraat en de Beatrixstraat en wordt over nagenoeg de gehele omtrek begrensd door de achtertuinen van de omliggende woningen. Hier ligt een belangrijke uitdaging om van deze achterkantsituaties een acceptabele voorkant te maken.

Resultaat

Een kleinschalig woonerf met een hoge mate van geborgenheid bestaande uit levensloopbestendige woningen voor de seniorenmarkt. Het gebied is circa 3.800 m2 groot.
Het project omvat de voorbereiding, het ontwerp, realisatie en verkoop van alle woningen, alsmede de sloop van de bestaande bedrijfsopstallen exclusief de bestaande woning aan de Koelestraat, de sanering van de grond- en grondwaterverontreiniging ter plaatse, het bouw- en woonrijp maken volgens overeenkomst met de gemeente Halderberge.

Foto's

Van Gilslocatie

Kaart

Maps