Strijp-S

Eindhoven

92.000 m2 kantoorruimten, 2.500 woningen, 60.000 m2 voorzieningen, waaronder horeca, designclusters, winkels, cultuur, creatieve industrie, theater en 5.000 gestapelde c.q. ondergrondse parkeerplaatsen.

De uitdaging

Transformatie van voormalig industrieel Philips complex Strijp-S te Eindhoven tot een bruisend, hoogstedelijk centrumgebied.

Resultaat

Philips brengt haar divisies stapsgewijs elders onder. De Strijp-S gebouwen en terreinen krijgen een andere bestemming. Op 28 hectare ontstaat een vernieuwende, dynamische wisselwerking tussen bewoners, bedrijven en bezoekers van Strijp-S. Creativiteit en culturele uitingen worden op Strijp-S deel van de dagelijkse gang van zaken, waardoor de levendigheid 24 uur per dag, 7 dagen per week voelbaar en zichtbaar blijft. Deze omgeving, waar zoveel uitvindingen het daglicht zagen, is straks weer de bakermat voor creatieve ontwikkelingen en innovaties: Strijp-S De Creatieve Stad. Credo treedt op als gedelegeerd ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor de transformatie en alle aspecten die hier verband mee houden. Een integrale benadering staat voorop, wat leidt tot een zo optimaal en efficiënt mogelijke uitvoering van deze gebiedsontwikkeling. Een illustratief voorbeeld van een resultante hiervan is Sanergy; een uiterst innovatieve combinatie van duurzame energietoepassing en verantwoorde omgang met bodemproblematiek (zie www.sanergy.nl).

Foto's

Strijp-S

Kaart

Maps