Spoorzone-West

Tilburg

Totaal 28.000m2 bouwvolume, opgebouwd uit 10.000m2 kantoren, 4.000 m2 voorzieningen en 14.000 m2 wonen (ca. 140 appartementen).

De uitdaging

Binnenstedelijke herontwikkeling van voormalige Drukkerij Zwijssen te Tilburg. Een ontwikkeling gelegen binnen en vooroplopend op de majeure opgave Spoorzone.

Resultaat

De voormalige Drukkerij Zwijssen, gelegen in het westelijk deel van de Spoorzone van Tilburg, wordt omgevormd tot een nieuw levendig binnenstedelijk woon- en werkmilieu. Er is gezocht naar een benadering waarbij een hoger, deelplanoverstijgend kwaliteitsniveau kan worden gehaald. Hiertoe is in samenwerking met de ontwikkelaar van de naastgelegen locatie en in samenspraak met Gemeente Tilburg, aan Khandekar opdracht gegeven een stedenbouwkundig kader voor geheel Spoorzone-West op te stellen. Het stedenbouwkundig plan voorziet in een breed kader voor de toekomstige ontwikkeling van de overige deelgebieden in de Spoorzone-West, waarmee kwaliteit op gebiedsniveau kan worden gewaarborgd. Credo treedt in dit project op als gedelegeerd planontwikkelaar.

Foto's

Spoorzone-West

Kaart

Maps