Paleiskwartier

Den Bosch

180.000 m2 kantoorruimte, 2.000 woningen, 40.000 m2 voorzieningen waaronder horeca, hotel, bioscoop, winkels, cultuur.

De uitdaging

Binnenstedelijke herontwikkeling van het voormalige, verpauperde bedrijventerrein Wolfsdonken aan de westzijde van het Centraal Station van ’s-Hertogenbosch.

Resultaat

Het voormalige Wolfsdonken wordt omgevormd tot het Paleiskwartier en ontwikkelt zich in een snel tempo tot een levendig, nieuw stadscentrum. In het gebied worden appartementen, kantoren, horeca, publieke functies en parkeervoorzieningen gerealiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar een functiemenging met een sterke ruimtelijke kwaliteit en een hoge dichtheid. Credo treedt op als gedelegeerd ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor de gehele grond- en opstalontwikkeling. Door de integrale aanpak van Credo kan het hele project door één partij worden gecoördineerd.

Foto's

Paleiskwartier

Kaart

Maps