OZMI

Winschoten

Circa 53 grondgebonden woningen en het realiseren van een hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied.

De uitdaging

Sloop, sanering en herontwikkeling van een oude zuivelfabrieklocatie en de transformatie in een nieuw woongebied.

Resultaat

De oude zuivelfabriek is sinds 1999 niet meer in gebruik en is ernstig in verval geraakt. Credo heeft op eigen initiatief een plan ontwikkeld voor de realisatie van circa 53 grondgebonden woningen. Het plan is door de gemeente en potentiële kopers enthousiast ontvangen. Ongeveer 80% is inmiddels gerealiseerd.

Foto's

OZMI

Kaart

Maps