Lombok

Winsum

Gedifferentieerd woongebied met woon-werk mogelijkheden.

De uitdaging

Herontwikkeling van een oude steenfabriek aan de rand van het dorp naar een gebied, waarin een combinatie van wonen en werken mogelijk wordt gemaakt.

Resultaat

Credo gaat samen met de gemeente Winsum een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan ontwikkelen. In het gebied worden grondgebonden woningen en woon-werk eenheden gerealiseerd, die aansluiten bij de bestaande bebouwde omgeving.

Kaart

Maps