Homeruskwartier

Almere

Visiedocument voor de ontwikkeling van ca. 90 woningen

De uitdaging

Almere experimenteert veel op het gebied van particulier opdrachtgeverschap. De stad schreef eind 2006 een prijsvraag uit waarbij ontwikkelaars werden uitgedaagd om een visie op mede-opdrachtgeverschap te geven. Hierbij ging het om een vorm van collectief opdrachtgeverschap te formuleren waarbij toekomstige bewoners samen met een ontwikkelaar als Credo een buurt ontwerpen en bouwen.

Resultaat

Credo heeft veel ervaring met uitbreidingen waarbij woningen op een zorgvuldige wijze worden toegevoegd aan een bestaand dorp of stad. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de typische kenmerken van de plek en de menselijke maat. In de visie op mede-opdrachtgeverschap is hier verdieping aan gegeven door een plan van aanpak te schrijven voor het organisch laten groeien van een nieuwe buurt voor diverse doelgroepen en functies. De visie behelst een groeimodel waarbij de buurt langzaam of snel kan groeien maar altijd haar eigen kwaliteit behoudt. Dit wordt ondersteund door visualisaties die het principe van gestage groei op een heldere wijze weergeven. Hoewel niet geselecteerd heeft het onze visie op mede-opdrachtgeverschap en organische groei verscherpt. Deze visie wordt dan ook ingezet bij huidige en toekomstige projecten met een vergelijkbaar karakter.

Foto's

Homeruskwartier

Kaart

Maps