Havenkwartier

Assen

De 1e fase (de Kop van De Kade) omvat circa 10 ha. Hierbinnen worden naast de sluis en haven circa 1100 wooneenheden gerealiseerd evenals circa 40.000m2 voorzieningen.

De uitdaging

Een gefaseerde transformatie van het Havenkwartier te Assen van een (voormalig) industrieterrein naar een nieuw, levendig stadsdeel met haven.

Resultaat

Opwaardering van de beleving van het aanwezige water, toevoeging van een sluis en realisatie van een haven zullen resulteren in een nieuw deel binnenstad van Assen met de mix van functies die hoort bij het centrum. De fase met centrumfuncties loopt over naar enerzijds een campus en anderzijds een woongebied dat wat betreft karakter en schaal past bij Assen.

Foto's

Havenkwartier

Kaart

Maps