Eschpark

Lichtenvoorde

Inmiddels is gerealiseerd: circa 1500 m2 tandheelkundig centrum inclusief tandheelkundig laboratorium en circa 3100 m2 bvo kantoor. Verder is er een zwembad aanwezig en is de infrastructuur aangelegd.

De uitdaging

Herontwikkeling van een in onbruik geraakte zwembadlocatie aan de rand van Lichtenvoorde tot een multifunctioneel park met een fraaie combinatie van wonen, werken en recreëren in een groene omgeving aan de rand van het dorp Lichtenvoorde.

Resultaat

Vooralsnog blijft het bestaande zwembad binnen het Eschpark gehandhaafd. Daarnaast zijn binnen het park een tandheelkundig centrum/-laboratorium en kantoren gerealiseerd. Verder zullen aanvullende woon-en werkgelegenheden hun plaats vinden binnen het Eschpark, waardoor een aantrekkelijk woon, werk en recreatiegebied ontstaat. Handhaving van de bestaande groenstructuur is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied.

Foto's

Eschpark

Kaart

Maps