De Vosmaten

Coevorden

Een vriendelijke woonbuurt met 34 vrije sector woningen en 12 huurwoningen, samen een stedenbouwkundig beeld vormend.

De uitdaging

Een nieuw woonwijkje dat uitnodigt tot het aangaan van sociale contacten en waarvan je na een paar jaar zou denken dat er al een lange positieve geschiedenis ligt.

Resultaat

Een kleinschalige woonbuurt dat deel uit maakt van plan De Heege Midden. Woonpark De Vosmaten wordt gebouwd tussen de historische vesting van Coevorden en het inmiddels voltooide deel van De Heege Midden. De afstand tussen de nieuwe witte wijk en het oude stadshart is zo gering, dat er sprake is van een natuurlijke aansluiting tussen oud en nieuw.
Structuur en opzet van het plan sluit aan op de Coevorder maat en sfeer; kleinschalig, grondgebonden, eigen erf en vriendelijke baksteen uitstraling.

Kaart

Maps