De Nieuwe Beukenhof

Velp

Het project omvat 25 huurappartementen variërend in grootte van 77 tot 160 m2 bruto vloeroppervlak (b.v.o.). Daarboven zijn er twee penthouses van 200 en 250 m2 b.v.o. groot.

De uitdaging

Sloop van een voormalig bejaardenhuis dat niet meer aan de eisen van de 21e eeuw voldoet en nieuwbouw van zorg- en serviceappartementen met gemeenschappelijke voorzieningen. Het plan diende gerealiseerd te worden binnen de regels van het vigerend bestemmingsplan. Dit had tot gevolg dat gezocht moest worden naar een eigentijdse architectuur en uitstraling binnen de bouwmassa en hoogten van de jaren 60.

Resultaat

De Nieuwe Beukenhof biedt levensloopbestendige woningen voor senioren. De woningen zijn in hun ontwerp, maatvoering en detaillering zodanig vormgegeven, dat bewoners zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving zelfstandig kunnen blijven wonen en zonodig kunnen terugvallen op zorg en service. Voor de bewoners is een gemeenschapsruimte beschikbaar waar men elkaar ongedwongen kan ontmoeten. Tevens kan van hieruit ondersteuning, service en zorg worden geboden. Aansluitend op de gemeenschapsruimte bevindt zich aan de zuidzijde een ruime en groene tuin.

Foto's

De Nieuwe Beukenhof

Kaart

Maps