De Groene Marken

Hoogeveen

Een kwalitatief hoogwaardig en landschappelijk verkavelings- en inrichtingsplan, dat ruimte biedt aan circa 45 grote vrije sectorkavels, in te vullen middels particulier opdrachtgeverschap.

De uitdaging

Transformatie van een voormalige slooplocatie en 11,5 ha landbouwgrond, samen gelegen aan de Coevorderstraatweg te Hoogeveen, tot een extensieve woonwijk in een groene omgeving, ruimte biedend aan circa 45 vrije sectorkavels.

Resultaat

Voor de inrichting van De Groene Marken is in eerste instantie aansluiting gezocht op wat het omliggende landschap en de cultuurhistorie van het gebied met slagen en coulissen te zien geven; een extensief bebouwde uitbreidingslocatie met een orthogonaal stratenpatroon, structurerend water, volwassen groen en doorkijkjes en coulissen, bebouwing min of meer verstrooit over de locatie zonder duidelijke stedenbouwkundige structuur, maar wel een duidelijke structuur ontstaan uit landschapsbouw.

Bouwen in het buitengebied is niet direct onderdeel van het Drentse beleid. Met name de provincie en in mindere mate de gemeente Hoogeveen moesten overtuigd worden van de meerwaarde van het project.
Met de ontwikkeling van de locatie is het mogelijk om de sanering van de voormalige slooplocatie te betalen uit de grondexploitatie en wordt geen beslag gelegd op maatschappelijke middelen.

Foto's

De Groene Marken

Kaart

Maps